www.metalvalley.eu

Klaar voor de toekomst met open innovatie

Grondstoffen en arbeid worden schaarser
Met basismetaal starten vele productieketens. Zonder basismetaal is er geen toekomst voor high tech, automotive, logistiek, agro & food, bouw & infra en energy & process.

Onze branche wordt echter geconfronteerd met schaarste. Dat leidt tot prijsstijgingen van grondstoffen en energie die het rendement steeds verder onder druk zetten. Ook gekwalificeerd arbeidskapitaal wordt steeds schaarser; er is dus minder belangstelling voor een carrière in de metaalbranche. Samen staan we voor belangrijke uitdagingen. Technische innovatie maakt concurrerende productie in de toekomst mogelijk. Sociale innovatie zorgt langs diverse instrumenten voor een betere benutting van het innovatief vermogen van uw organisatie en biedt u de kans om het imago van de branche – en van u als potentieel werkgever – te versterken.
Open innovatie
Technische innovatie en arbeidsinnovatie zijn noodzakelijk om uw leidende positie te behouden of te versterken. Enerzijds wilt u niet achterop raken, anderzijds kost innovatie tijd en geld. En uw terugverdientijd wordt steeds korter; terwijl u een nieuwe applicatie introduceert, wordt u ingehaald door andere spelers. Door slim gebruik te maken van elkaars kwaliteiten in de keten profiteren alle schakels en kunt u gezamenlijk de voorsprong langer behouden.
Wie kennis haalt in Metal Valley, levert automatisch ook expertise. Ketenpartners, overheid en kennisinstellingen trekken samen op en leren van elkaar. Zo zorgen we samen voor een sterke sector.
Voorsprong
Nieuwe technologieën, oplossingen en samenwerkingen leiden tot een betere marktpositie en tot de ontginning van andere markten. Metal Valley biedt ook úw bedrijf de mogelijkheid om open te innoveren. Graag delen we onze visie met u. Neem contact met ons op.
Innovatievouchers Metal Valley Netherlands
De stichting Metal Valley Netherlands (stichting MVN) geeft vanaf 2015 vouchers uit om kennisontwikkeling, kennisdeling en innovaties in “Metaal en Engineering” alsook vergroting van de markt te bevorderen en financieel te ondersteunen. De vouchers hebben een seed-karakter.
De stichting nodigt ondernemers in dit vakgebied uit om met innovatievoorstellen  te komen. Met raad en (financiële) daad stimuleert de stichting MVN vernieuwende metaal gerelateerde industriële ontwikkeling

Sitemap