www.metalvalley.eu

Metal Valley Netherlands - knowhow en ambitie in metaal


High tech kenniscentrum metaal
Iedere dag wordt door specialisten en vaklieden in Nederland gewerkt aan de toekomst van metaal. Met metaal als uitgangspunt is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht, zelfs oplossingen die tot nu toe niet voor mogelijk werden gehouden. Daarvoor is het nodig dat kennisuitwisseling plaatsvindt over het basismateriaal metaal. Het is de ambitie van Metal Valley Netherlands om zich te ontplooien tot high tech kenniscentrum voor elk vraagstuk dat hiermee te maken heeft.
De toekomst is dichtbij
Zoekt u een oplossing voor een specifieke productiemethode? Bent u geïnteresseerd in samenwerking? Hebt u een vraag die te maken heeft met ontwerp, engineering of productie? Of wilt u meer weten over Metal Valley Netherlands? Neem gerust contact op. 
Onze ambitie en u
Als het gaat om ontwerp, engineering en productie is het noodzakelijk om mee te bewegen met veranderingen in de markt. Metal Valley Netherlands biedt u daarom samenwerking met ondernemers, specialisten en studenten. In onze ogen kan uitsluitend open innovatie leiden tot kansen voor de gehele metaalsector.
Innovatievouchers Metal Valley Netherlands
De stichting Metal Valley Netherlands (stichting MVN) geeft vanaf 2015 vouchers uit om kennisontwikkeling, kennisdeling en innovaties in “Metaal en Engineering” alsook vergroting van de markt te bevorderen en financieel te ondersteunen.
De stichting nodigt ondernemers in dit vakgebied uit om met innovatievoorstellen te komen. Met raad en (financiële) daad stimuleert de stichting MVN vernieuwende metaal gerelateerde industriële ontwikkelingen.

Sitemap